News

 

ลดหย่อนภาษี 2563 มีอะไรบ้าง เช็กสิทธิ์และคำนวณให้ดี ก่อนยื่นภาษี

ลดหย่อนภาษี 2563 มีตัวช่วยให้มนุษย์เงินเดือนหลายรายการ ลองมาตรวจสอบก่อนยื่นภาษีในช่วงต้นปี 2564 เพื่อใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลายคนก็คงต้องมองหาตัวช่วยมาลดหย่อนภาษี เพื่อให้เสียภาษีน้อยลงหน่อย ซึ่งในปี 2563 มีค่าลดหย่อนหลายตัวหายไป ขณะที่บางรายการมีการปรับเงื่อนไขบางอย่าง ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น จึงได้รวบรวมข้อมูลลดหย่อนภาษี ปี 2563 สำหรับมนุษย์เงินเดือน มาให้พิจารณาเลือกใช้สิทธิ์กันแล้ว

ใครต้องยื่นภาษี 2563 บ้าง ?

หากมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด จะต้องยื่นแบบแสดงรายได้ ดังนี้

คนโสด

- กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 120,000 บาท

- กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

คนมีคู่

- กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 220,000 บาท

- กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 120,000 บาท

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2563 เป็นเท่าไร ?จะคำนวณจากเงินได้สุทธิ (เงินได้พึงประเมิน หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่าง ๆ แล้ว) หากมีเงินได้สุทธิไม่ถึง 150,000 บาท จะไม่ต้องเสียภาษี แต่ถ้ามีเงินได้สุทธิมากกว่า 150,000 บาท จะต้องจ่ายภาษีตามขั้นบันได 5-35%ดังนั้น คนที่มีเงินเดือนประมาณ 25,833 บาท และไม่มีรายได้อื่น ๆ หรือมีรายได้ตลอดทั้งปีรวมแล้วไม่เกิน 310,000 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนส่วนตัวรวม 160,000 บาทแล้ว จะเหลือเงินได้สุทธิ 150,000 บาท ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีอย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่มีเงินเดือนเกิน 25,833 บาท หรือมีรายได้ตลอดทั้งปีมากกว่า 310,000 บาท ถ้ามีค่าลดหย่อนต่าง ๆ มาช่วย ก็อาจไม่ต้องเสียภาษีเช่นกัน จึงต้องลองคำนวณภาษีและหักค่าลดหย่อนกันดี

 

วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2563

หากอยากทราบรายได้สุทธิของตัวเอง ต้องนำรายได้ทั้งหมดมารวมกัน แล้วหาค่าลดหย่อนต่าง ๆ มาหักออกจากรายได้ทั้งหมด เหลือเท่าไรคือรายได้สุทธิที่เราจะนำไปคำนวณภาษีตามขั้นบันได

ใครที่ยังคำนวณไม่เป็น ก็ลองมาดูวิธีคำนวณภาษีเงินได้ที่นี่

 

รายการลดหย่อนภาษี 2563 มีอะไรบ้าง ?

 

ในปี 2563 ยังคงมีตัวช่วยลดหย่อนภาษีอยู่หลายกลุ่ม ได้แก่

 

- กลุ่มค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

- กลุ่มประกัน เงินออม และการลงทุน

- กลุ่มค่าลดหย่อนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

- กลุ่มเงินบริจาค

- กลุ่มค่าลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

.

ข้อมูล : www.kapook.com

 

#ลดหย่อนภาษี #ภาษี #เช็กสิทธิ์ #คำนวณภาษี

 

 

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๓ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างมีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ...   

 

..............